Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності, далі — Політика, діє відносно обробки персональних даних які може отримати сайт https://bigsite.info/від фізичних осіб (суб’єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р №2297-VI (далі — Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р (EU General Data Protection Regulation, далі — GDPR) і іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі — Законодавство.

Справжня Політика конфіденційності діє відносно всієї інформації, яку сайт «https://bigsite.info/», може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту «https://bigsite.info/».

1.Визначення ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту «https://bigsite.info/» далі — Адміністрація сайту)» — уповноважені співробітники на управління сайтом, які організовують і (або) здійснють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкове для дотримання Оператором або іншим , що отримав доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту (далі — Користувач)» — особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт «https://bigsite.info/».

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту «https://bigsite.info/» означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту ««https://bigsite.info/».

2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту «https://bigsite.info/». Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на сайті

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту «https://bigsite.info/» щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми зворотного зв’язку на Сайті «https://bigsite.info/» і включають в себе наступну інформацію: 3.2.1. ФІО користувача; 3.2.2. номер телефону; 3.2.3. поштову адресу;

4.ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту «https://bigsite.info/» може використовувати в цілях:

4.1.1. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту «https://bigsite.info/», обробки запитів і заявок від Користувача.

5.Способи І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Адміністрація сайту вживає необхідні організаційні і технічні заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6.Відповідальність СТОРІН

6.1 . У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

6.1.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

6.1.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

6.1.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті «https://bigsite.info/», якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в формі зворотного зв’язку.

7.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://bigsite.info/policy

Заповніть форму

Надсилаючи свої дані я погоджуюсь із політикою конфіденційності

Заповніть форму

Надсилаючи свої дані я погоджуюсь із політикою конфіденційності

Заповніть форму

Надсилаючи свої дані я погоджуюсь із політикою конфіденційності

Заповніть форму

Надсилаючи свої дані я погоджуюсь із політикою конфіденційності